Blog

Blog

ELİFNUR HALICILIĞIN FARKI: ISO 9001 BELGESİ 26 Mart 2014 Çarşamba ﰔĿ> ELİFNUR HALICILIĞIN FARKI: ISO 9001 BELGESİ

Elifnur Cami Halısı olarak; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak için hazırlanıyoruz.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin firmamıza ve müşterilerimize yararları şunlardır:
 
 ISO 9000:2008'İN YARARLARI
•              Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
•              İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
•              Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
•              İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
•              Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
•              Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
•              Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması
•              Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
•              İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
•              İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
•              Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
•              Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
•              Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

İŞLETMEMİZİN AVANTAJLARI:
•              Kuruluşun İmajının Güçlenmesi,
•              Müşteri Memnuniyeti,
•              Müşteri Artışı,
•              Rekabet Gücünün Artması ile daha İyi Tedarikçi İlişkileri Sağlar.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMANIN AVANTAJLARI;
•              Sistematik çalışma alışkanlığı artar
•              Hatalar azalır
•              Verim artar
•              Geçici çözümlerden uzaklaşılır
•              Kişilere bağımlılık kalkar
•              Şirketin kalitesine güven artar
•              İletişim güçlenir
•              İhracat artar
•              Toplam kalite için başlangıç sağlanır
•              Rekabette üstünlük sağlanır
•              Müşteri tetkiklerini azaltır
•              Sistemin etkinliğini ve kontrolünü artırır
 
 
                                                                 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
 
•Çalışanlarımızın kalite bilincini geliştirerek, kalite yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
•İlgili tarafların kalite bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
•Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki kalite mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımıza,
•Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
•Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde kalite yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda Pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,
•Halı sektöründe ve özellikle firmamız faaliyet kapsamı olan cami halısı ve parça halılar konusunda teknolojik ve tasarım yeniliklerini dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.
 
 
                                                                                                                                     GENEL MÜDÜR
 
Tüm Haberler
Ürünlerimiz ISO kalite ve yanmazlık belgesine sahiptir.